INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
SECCIÓ FILOLÒGICA

 

 

PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL
DE LA LLENGUA CATALANA, III
LÈXIC

 

 

 

BARCELONA
2018